یک فنجان قهوه به طعم تلخ زندگی - مطالب ارسال شده توسط rose

عاشقانه

یک فنجان قهوه به طعم تلخ زندگی

مطالب عاشقانه

بهترین سایت عاشقانه

qoqnos-eshq

[Post_Title
 • نویسنده : رز قرمز
 • بازدید : 294بار
 • انتشار : شنبه 20 ارديبهشت 1393 - 16:15
[Post_Title

مردانگی میخواهد!!!

ماندن

.

.

.

پای عشقی که مدام تو را پس میزند...

 • نویسنده : رز قرمز
 • بازدید : 298بار
 • انتشار : شنبه 13 ارديبهشت 1393 - 17:54

چقدر احمقانه هست...

از یک فنجان قهوه تلخ!!!

انتظار فال شیرین داشت...!!!

 • نویسنده : رز قرمز
 • بازدید : 304بار
 • انتشار : سه شنبه 02 ارديبهشت 1393 - 19:10

 

دلم نه عشق میخواهد نه احساسات قشنگ

نه ادعاهای بزرگ نه بزرگ های پر مدعا...

دلم یک دوست میخواهد که بشود با او حرف زد

و بعد پشیمان نشد ...!!!

 • نویسنده : رز قرمز
 • بازدید : 244بار
 • انتشار : سه شنبه 02 ارديبهشت 1393 - 19:8

به سرنوشت بگویید:

اسباب بازیهایت بی جان نیستند

آدمند... میشکنند 

آرامتر...!!!

 • نویسنده : رز قرمز
 • بازدید : 278بار
 • انتشار : سه شنبه 02 ارديبهشت 1393 - 19:6

یه وَقتآیے بآیـَכْ رَפֿـتْ..!!

اونم بآ پآـے פֿـوכِتْ..!!

بآیـَכْ جآتو تو زنْدِگے بَعْضے هآ פֿـآلے كُنے..!!

כُرسْته تو شُلوغیآشوטּْ مُتوَجهْ نِمیشَنْ چے میشه..

وَلے بـכوטּْ..

یه روزـے..

یه جآیے..

بـَכْ جورـے یآכِتْ مے اُפֿـتـَטּْ، كه כیگه כیرْ شـُכه..!!

 

פֿـِیْلے כیرْ...!!!

 • نویسنده : رز قرمز
 • بازدید : 237بار
 • انتشار : سه شنبه 02 ارديبهشت 1393 - 19:1

به بعضی از ادما باید گفت:

 

بودن با بعضی از ادما مثل بستن اشتباهی دکمه های لباسه

 

که تا به اخرش نرسی متوجه نمیشی اشتباه کردی!!!!

 • نویسنده : رز قرمز
 • بازدید : 369بار
 • انتشار : دوشنبه 01 ارديبهشت 1393 - 19:58

تو برو... 

من هم برای این که راحت تر بروی...
 

میگویم..:برو خیالی نیست...!!
 

اما....
 

کیست که نداند...
 

بی تو..تنها چیزی که هست...
 

خیال توست..!!!

 • نویسنده : رز قرمز
 • بازدید : 322بار
 • انتشار : دوشنبه 01 ارديبهشت 1393 - 19:57

شیشه ای میشکند...

یک نفر میپرسد که چرا شیشه شکست ؟؟

یک نفر میگوید شاید رفع بلاست .......

دله من سخت شکست ......

هیچ کس هیچ نگفت

از خودم میپرسم ارزش قلب من

ازشیشه یک پنجره هم کمتر بوود؟؟؟

 

 • نویسنده : رز قرمز
 • بازدید : 243بار
 • انتشار : دوشنبه 01 ارديبهشت 1393 - 19:55

یک دوستت دارم هایی هم هست...

 

میدونی دروغه ها...

 

ولی قلبت واسه باورش به عقلت التماس میکنه ...!

 • نویسنده : رز قرمز
 • بازدید : 273بار
 • انتشار : دوشنبه 01 ارديبهشت 1393 - 18:54