close
تبلیغات در اینترنت
شعری در وصف زن ذلیلان !

شعری در وصف زن ذلیلان !

عاشقانه

یک فنجان قهوه به طعم تلخ زندگی

مطالب عاشقانه

بهترین سایت عاشقانه

qoqnos-eshq

[Post_Title

الهــــی! به مــــــردان در خانه ات!
به آن زن ذلیلان فـــــرزانــــــه ات!به آنانکه با امـــــر "روحی فداک"!
نشینند وسبـــــــــــــزی نمایند پاک!به آنانکه از بیـــــــخ وبن زی ذیند!
شب وروز با امــــــر زن می زیند!به آنانکه مرعــــــــــوب مادر زنند!
ز اخلاق نیکـــــــــوش دم می زنند!به آن شیــــــــــــر مردان با پیشبند!
که در ظـــرف شستن به تاب وتبند!به آنانکه در بچّــــــــــه داری تکند!
یلان عوض کــــــــــــردن پوشکند!به آنانکه بی امــــــــــــر واذن عیال
نیاید در از جیبشان یک ریــــــــال!به آنانکه با ذوق وشــــــــــوق تمـام
به مادر زن خود بگویند: مـــام (!)به آنانکه دارند بــــا افتخـــــــــــــار
نشان ایزو...نه!"زی ذی نه هزار"!به آنانکه دامـــــــن رفــو می کنند!
ز بعد رفــــــــویش اُتـــو می کنند!به آنانکه درگیــــر ســــوزن نخند!
گرفتـــــــــــار پخت و پز مطبخند!به آن قرمــــــــه سبزی پزان قدر!
به آن مادران به ظاهــــــــــر پدر(!)الهـــــــــی! به آه دل زن ذلیــــــل!
به آن اشک چشمان "ممّد سبیل"(!)به تنهای مردان که از لنگـــه کفش
چو جیــــــــغ عیالاتشان شد بنفش!:که مارا بر این عهـــد کن استوار!
از این زن ذلیلی مکن برکنـــــــار!به زی ذی جماعت نما لطف خاص!
نفرما از این یوغ مــــــارا خلاص

دسته بندی : قهوه تلخ ، مطالب تیکه دار ،
  • نویسنده : parisa
  • بازدید : 224بار
  • انتشار : شنبه 06 ارديبهشت 1393 - 16:52