تمام من از زندگی تویی♥

عاشقانه

یک فنجان قهوه به طعم تلخ زندگی

مطالب عاشقانه

بهترین سایت عاشقانه

qoqnos-eshq

[Post_Title

 

هـر چـیـزی در ایـن جـهـان بـه دردی مـی خـورد !

 

مـن بـه ایـن درد مـیـخـورم کـه شـب‌هـا

 

رصـد کـنـم کـوچـکـتـریـن حـرکـاتِ تـو را در خـواب . .

 

غـلـتـیـدنـت در مـوجِ مـلـافـه‌هـا،

 

زمـزمـه‌هـای زیـر لـبـت

 

و تـکـان خـوردنِ آرامِ مـردمـکـانـت را

 

تـا از ابـریـشـمِ مـژه‌هـایـت شـعـر بـبـافـم تـا صـبـح . .

 

تـو هـم

 

بـا اولـیـن لـب‌خـنـدِ صـبـحـگـاهـی ات

 

بـه دردِ درمـانِ تـمـامِ دردهـای مـن مـیـخـوری . . !

 

 

دسته بندی : قهوه تلخ ، مطالب عاشقانه ،
  • نویسنده : یاقوت
  • بازدید : 349بار
  • انتشار : جمعه 24 مهر 1394 - 17:35