بیا تکیه گاه من ♥

عاشقانه

یک فنجان قهوه به طعم تلخ زندگی

مطالب عاشقانه

بهترین سایت عاشقانه

qoqnos-eshq

[Post_Title

 

ســـاده ام مثل کبوتـــر

 

که به دیــوار تــو عادت دارم

 

تــو مـرا دانــه دهی یـا ندهی

 

آب دهی یـــا نــدهی

 

چون به دیوار تــو عادت دارم...

 

هر کجا بــال بگیرم به تو بر میگردم.

 

هر کـجا آب ببینم.هر کجا دانه ببینم

 

هر کــــجـــا کـــوچ کنم

 

آشیانم سر این دیوار است

 

من بــه دیــوار تــو عادت دارم

 

من بــه این سایه دیوار ارادت دارم

 

تـو بـه من سنگ زنی یا نزنی من هستم.

 

تـــو مـــرا آب نــده

 

تـــو مــرا دانـــه نــده

 

بـــه خــدا هیچ نــخواهم.

 

تــو فقط سنگ نــزن.................میرنجم.

دسته بندی : قهوه تلخ ، مطالب دلتنگی ،
  • نویسنده : یاقوت
  • بازدید : 346بار
  • انتشار : سه شنبه 14 مهر 1394 - 1:0