close
تبلیغات در اینترنت
صحبت از عاشق ماندن است !

صحبت از عاشق ماندن است !

عاشقانه

یک فنجان قهوه به طعم تلخ زندگی

مطالب عاشقانه

بهترین سایت عاشقانه

qoqnos-eshq

[Post_Title

می روم ...

   بغض خواهیکرد .

   اشکها خواهیریخت

   غصهها خواهیخورد

   نفرینم خواهیکرد !

   دوست ترم خواهیداشت

   یک شب فراموشم میکنی

   فردایش به یادت خواهم آمد

   عاشق تر خواهیشد

   امید خواهیداشت

   ... چشم به راه خواهیبود

   و یک روز

   یک روزِ خیلیبد

   رفتنم را ، برایِ همیشه ، باور خواهیکرد .

   ناامید خواهی شد

   و من برایت چیزی خواهم شد

   مثلِ یک خاطر ه ی دور

   تلخ و شیرین ولیدور ... خیلیدور

   و من در تمام این مدت

   غصهها خواهم خورد

   اشکها خواهم ریخت

   خودم را نفرین خواهم کرد !

   تمام لحظهها به یادت خواهم بود

    و امید خواهم داشت به پایداریِ عشق

   و رفتن را چیزی جز عاشق ماندن نخواهم دانست

   نخواهی فهمید

   درکم نخواهی کرد

   صحبت از عاشق بودن نیست ... صحبت از عاشق ماندن است !

 

دسته بندی : قهوه تلخ ، مطالب عاشقانه ،
  • نویسنده : یاقوت
  • بازدید : 254بار
  • انتشار : پنجشنبه 27 شهريور 1393 - 0:51