close
دانلود آهنگ جدید
مطالب دلتنگی

مطالب دلتنگی

عاشقانه

یک فنجان قهوه به طعم تلخ زندگی

مطالب عاشقانه

بهترین سایت عاشقانه

qoqnos-eshq

[Post_Title


حالِ خرابِ
حضرتِ پاییز مالِ من
شأنِ نزولِ
سوره ی باران به نامِ تو
تنها نه من
به مهرِتو آذر به جان شدم
دلتنگیِ
دقایقِ  آبان به نامِ تو....

 • نویسنده : یاقوت
 • بازدید : 520بار
 • انتشار : دوشنبه 08 آبان 1396 - 2:3
[Post_Title

بسکه محو چشمهایت بودم

 و چشمم ندید

چال روی گونه ات

 بدجور  

پایم را شکست...

 

https://t.me/coffee_Life

 

 • نویسنده : یاقوت
 • بازدید : 401بار
 • انتشار : پنجشنبه 28 ارديبهشت 1396 - 9:56
[Post_Title


چنان دل بسته ام کردی ،


که با چشم خودم دیدم


خودم میرفتم اما ‌،


 سایه ام با من نمی آمد.


telegram.me/coffee_life

 • نویسنده : یاقوت
 • بازدید : 477بار
 • انتشار : شنبه 02 بهمن 1395 - 13:36
[Post_Title

تو بهترین آرزوی منی


نباشی بی تو میمیرم

 

بی روح میشه دنیا من

 

این دیووونه دوستت داره هنوز

 

روز های این دیووونه رو هم رنگ تاریکی نکن


مسیر غصه هات با راه دلم یکی نکن


ای بهترین بهونه من

 • نویسنده : یاقوت
 • بازدید : 299بار
 • انتشار : جمعه 12 شهريور 1395 - 12:40
[Post_Title

 دلـم"


بهــانه ی "تـــو" را دارد!


تــــو می دانــی بهانه چیست؟!


بهــانه...


همان است که شب ها خواب از چشم من می دزدد...


بهــانه ...


همان است که روزها میـان انبـوهی از آدم ها،


چشمانم را پـــی تو می گرداند.

 

بهــــانه...


همان صبری است که به لبانم سکـــوت می دهد


تا گلایه ای نکنم از "نبـودنت"

 

قشنگ ترین بهانه ی منی

 • نویسنده : یاقوت
 • بازدید : 523بار
 • انتشار : چهارشنبه 06 مرداد 1395 - 12:4
[Post_Title

 

با فکر تو راهی میشم تو هر خیابون

 

دنبال رد پای تو به زیر بارون

 

این شهر بعد تو برام بدجوری سرده

 

نیستی و این دوری منو دیوونه کرده

 

نیستیو خاطرت هنوز برام عزیزه

 

اون کوهی که پشت تو بود داره میریزه

 

بعد تو من تنهاترین آدم دنیام

 • نویسنده : یاقوت
 • بازدید : 610بار
 • انتشار : پنجشنبه 03 تير 1395 - 15:4
[Post_Title

 

ﺩﻟـﻢ ﺗﻨﮓ ﺷـﺪﻩ ﺑﺮﺍیت ……


ﺍﻣﺎ ﻧﻤﯽ ﺷـﻮﺩ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾـﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﺘﻨـــــﮕﯽ


ﺩﻟﺘﻨـــــﮕﯽ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﺩﻫــﻢ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘـﻪ ……


ﺟﺎﯾﯽ می گـذﺍﺭﻡ ﮐـﻪ ﺷﺎﯾـﺪ ﯾـــــﮏ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﺁﻥ ﮔـﺬﺭ ﮐﻨﯽ ﺑﺨﻮﺍﻧﯽ …..!!!


ﻭ ﮐﺎﺵ ﺑﺪﺍﻧـﯽ ﮐـــــﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻣـــــﻦ ﺗـــــﻮ ﺑﻮﺩﻩ ﺍی …….


ﺗـــــﻮﯾﯽ ﮐـــــﻪ ﺍﮔـــــﺮ میتوانستم  ﻧﺸﺎﻧﺖ می داﺩﻡ ﺑﻪ ﻫﻤـــــﻪ ﻭ


می گفتـم :


ﺍﻭ ﺭﺍ ﻧـــــﮕﺎﻩ ﮐﻨﯿـــــد ……..


ﺗﻤـﺎﻡ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻣـــــﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺧـﻮﺩﺵ ﻧﻤـﯽ ﺩﺍﻧـــــﺪ …….!!!

 • نویسنده : یاقوت
 • بازدید : 441بار
 • انتشار : سه شنبه 06 بهمن 1394 - 0:39
[Post_Title

 

ســـاده ام مثل کبوتـــر

 

که به دیــوار تــو عادت دارم

 

تــو مـرا دانــه دهی یـا ندهی

 

آب دهی یـــا نــدهی

 

چون به دیوار تــو عادت دارم...

 

هر کجا بــال بگیرم به تو بر میگردم.

 

هر کـجا آب ببینم.هر کجا دانه ببینم

 

هر کــــجـــا کـــوچ کنم

 

آشیانم سر این دیوار است

 

من بــه دیــوار تــو عادت دارم

 

من بــه این سایه دیوار ارادت دارم

 

تـو بـه من سنگ زنی یا نزنی من هستم.

 

تـــو مـــرا آب نــده

 

تـــو مــرا دانـــه نــده

 

بـــه خــدا هیچ نــخواهم.

 

تــو فقط سنگ نــزن.................میرنجم.

 • نویسنده : یاقوت
 • بازدید : 329بار
 • انتشار : سه شنبه 14 مهر 1394 - 1:0
[Post_Title

فریـاد زدم دوستـت دارم ،صدایـم را نشنیدی  

 

 

اعتراف کردم که عــاشقم،جرمم را بـاور نکردی

 

 

گفتم بی تــو می میرم،لــبخندی تـلخ زدی

 

 

از دلتنگی ات اشک ریختم ،چشمهای خیسم را ندیدی

 

 

 چگونه بگویم که دوستت دارم تـا تو نیز در جواب بگویی

 

 

مــن هــم  دوسـتــت دارم ...

 

 

چـگونـه بگویم که بـی تــو زنـدگی بـرایم عذاب است

 

 

 تــا تــو نـیـز مـــرا درک کنی

 

 

آشیانــه ای کــه در قــلـبــت سـاختـه ام

 

 

تبدیل  بــه قفسی شده  که تـا آخر در اینجا گرفتارم

 

 

گرفتــار عـشـقـی کــه بـــاور نـــدارد مــرا

 

 

فکر میکند که این عـشـق ،مـثـل عشقهای دیگر ایـن زمانه خیالیست !

 

                                                         

                                                        

 • نویسنده : duygu
 • بازدید : 535بار
 • انتشار : سه شنبه 17 شهريور 1394 - 19:1
[Post_Title

 

ﺍﺯ ﻣﻦ ﻣﮕُﺬﺭ ﻭﻗﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﻟﻢ ﺁﮔﺎﻩ ﻧﻴﺴﺘﯽ!

 

ﺑﻪ ﻛﻨﺎﺭﻡ ﺑﻴﺎ، ﺩﻧﻴﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻦ ﺑﺒﻴﻦ

 

ﺟﻮﺍﺏِ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﺩﻟــﺪﺍﺩﮔﯽ ﺍﻳــﻦ ﻧﻴﺴﺖ

 

ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺭﺟﺰ ﻧﺨﻮﺍﻥ ...ﻣﻦ ﺍﻫﻞ ﺟﻨﮓ ﻧﻴﺴﺘﻢ

 

عــــــاشــقـــم ...

 

ﺭﻭﺡ ﺩﺍﺭﻡ ... ﺍﺣــﺴــﺎﺱ ﺩﺍﺭﻡ ...

 

ﺧﻴﻠﯽ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺍﻫﻢ ﮔﺮﺩ ﻭ ﺧـــﺎﮎ ﻛﻨﻢ

 

ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺧﻴﺲ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺩﻟﻢ ﻏﺰﻝِ ﻏﻢ ﻣﯽ ﺳُﺮﺍﻳﺪ

 

ﺁﻧﻮﻗﺖ ﺑﯽ ﺣﻀﻮﺭ ﻣﻦ ﻭ ﺩﺭ ﭘﺲ ﺩﻝ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﻡ

 

ﺣــﺎﻝ ﻭ ﺭﻭﺯﺕ ﺩﻳــﺪﻧــﯽ ست

 

ﺩﻧـــﻴـــﺎﺳﺖ...

 

ﺗــﻮ ﻫﻢ ﻳﮏ ﺭﻭﺯ عـــاشق میشی  

 

 

 

 

 • نویسنده : duygu
 • بازدید : 721بار
 • انتشار : جمعه 12 تير 1394 - 14:15