مطالب دوستی

عاشقانه

یک فنجان قهوه به طعم تلخ زندگی

مطالب عاشقانه

بهترین سایت عاشقانه

qoqnos-eshq

[Post_Title

ﻭﻓــــــــﺎﺩﺍﺭﯼ ...

ﯾﮏ ﮐﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ !!

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ...

ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ ﺍﻭ ﻭﻓــــــــــﺎﺩﺍﺭ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﯽ ..

 • نویسنده : یاقوت
 • بازدید : 1028بار
 • انتشار : جمعه 10 بهمن 1393 - 15:26
[Post_Title

 

دنیا را وارونه می خواهم …

آدم هـا را..

اتـفـاق هـا را …

نرسـیـدن هـا…نتـوانـسـتـن هـا…نخـواسـتـن هـا را نـیـز …!

دلـم مـی خـواهـد…

رویـاهـا از سـر و کـول هـم بـالا بـرونـد…

مـردمـان بـخـنـدنـد از تـه دل …

مـی خـواهـم هـرکـسـی دسـت دراز کـنـدو…

سـتـاره خـودش بـچـیـنـد از آن بـالا…

مـی خـواهـم دیـگـر سـر بـه تـن هـیـچ غـصّـه ای نـبـاشـد…!!

 • نویسنده : یاقوت
 • بازدید : 557بار
 • انتشار : شنبه 17 آبان 1393 - 12:37
[Post_Title

 

 

صدای گام های تو


 ضربان زندگی من است


 با من راه بیا...


 هنوز تشنه ی زنده بودنم!

 • نویسنده : parisa
 • بازدید : 337بار
 • انتشار : شنبه 12 مهر 1393 - 17:9
[Post_Title

 

 بعضــــــــــــــــیا اونقـــــــــــدر ماهـــــــــــــن

 

 

کــــه به جــــــــای این که دور خورشــــــــید بــــــــگردن

 

 

خورشـــــــید دورشــــــون می گـــــرده

 

 

ســــــــــــلامتیه هـــــــــــمه ی مــــــاه های مــــــــــــــجازی

 

 

که خــــــــــــودم دور همـــــــــــــــشون مــــــــــــی گــــــــردم . . .

 • نویسنده : parisa
 • بازدید : 332بار
 • انتشار : دوشنبه 30 تير 1393 - 17:41
[Post_Title

 

 گاهے برو... گاهے بمان... گاهے بخند...


گاهے گریه... گاهے حرف بزن... گاهے فریاد بزن...


گاهے قدم بزن... گاهے سکوت کن... گاهے رها شو...


گاهے ببخش... گاهے یاد بگیر... گاهے سفر کن...


گاهے اعتماد کن... گاهے فراموش کن... گاهے زندگی کن...


گاهے باور کن... گاهے بزرگ باش... گاهے کوچک باش...


گاهے چتر باش... گاهے باران باش... گاهے دریا...


گاهے برکه... گاهے همه چیز... گاهے هیچ چیز...


"اما همیشه  انسان باش..."

 

 • نویسنده : parisa
 • بازدید : 327بار
 • انتشار : سه شنبه 24 تير 1393 - 11:47
[Post_Title

 

ب سلامتیه خودم

نه واسه این حرفام

واسه اینکه مرهم ندارم

واسه دردام

 • نویسنده : parisa
 • بازدید : 374بار
 • انتشار : یکشنبه 22 تير 1393 - 12:24
[Post_Title

 

میدانی رفیق ؟

نه زیبایم . . . نه مهربان . . .

فراری از دختران آهن پرست و پسران مانکن پرست . . .

فقط برای خودم هستم . . . خوده خودم . . .

صبورم و سنگین . . .

سرگردان . . .

مغرور . . .

قانع . . .

با یک پیچیدگی ساده . . . و مقداری بی حوصلگی زیاد . . .

برای تویی که چهره را میپرستی نه سیرت آدمی را ، هیچ ندارم . . .

راهت را بگیر و برو . . .

"حوالی ما توقف ممنوع است . . ."

 

 

 • نویسنده : parisa
 • بازدید : 402بار
 • انتشار : یکشنبه 25 خرداد 1393 - 16:21

من حواس غصه ها را پرت میکنم
تو فقط بخند !


 • نویسنده : یاقوت
 • بازدید : 332بار
 • انتشار : چهارشنبه 27 فروردين 1393 - 13:10

 

 

 • نویسنده : parisa
 • بازدید : 390بار
 • انتشار : یکشنبه 10 فروردين 1393 - 14:58

 • نویسنده : رز قرمز
 • بازدید : 275بار
 • انتشار : چهارشنبه 07 اسفند 1392 - 16:1